RSS

NMS – [Mechanika Těles]

1. Semestr

REM - Experimentální mechanika

Audio nahrávky: REM-audio [mega.co.nz]

» Měření vibrací -P05- [PPT] ~ Houfek

Protokoly

» Měření č. 1 – Určení velikosti K-Faktoru tenzometru [DOC] [MatLab]

» Měření č. 2 – Jednostranně vetknutý nosník [DOC] [MatLab]

» Měření č. 3 – Kombinované namáhání [Makro pro Ansys] [DOC] [MatLab]

» Měření č. 4 – Siloměr, který neměří [DOC] [MatLab] [Ansys]

» Měření č. 5 – Silně zakřivený prut [Siloměr – JPG] [DOC] [MatLab] [Ansys]

» Měření č. 6 – Rotorová soustava [DOC] [MatLab]

» Měření č. 7 – Zdánlivá deformace [DOC] [MatLab]

» Měření č. 8 – Membránová skořepina [DOC] [MatLab]

RIV - MKP v inženýrských výpočtech

Audio nahrávky: RIV-audio [mega.co.nz]

Skripta – jednotlivé kapitoly

» kap0 [Titulní list] [DOCX]

» kap1 [Úvod] [DOCX]

» kap2 [Základní veličiny a rovnice obecné pružnosti] [DOCX]

» kap3 [MKP jako variační metoda] [DOCX]

» kap4 [Prutové prvky] [DOCX]

» kap5 [Tělesové prvky v rovině a prostoru] [DOCX]

» kap6 [Desky, stěnodesky a skořepiny] [DOCX]

» kap7 [Přehled základních typů prvků systému ANSYS] [DOCX]

» kap8 [Základní soustava rovnic a její řešení] [DOCX]

» kap9 [Konvergence a odhad chyby řešení] [DOCX]

» kap10 [Stabilita MKP] [DOCX]

» kap11 [MKP v dynamice] [DOCX]

» kap12 [Vedení tepla a teplotní napjatost] [DOCX]

» kap13 [Literatura] [DOCX]

» kap14 [Slovník MKP pojmů AJ-CZ CZ-AJ] [DOCX]

» S1_RIV_Kompletní_Skripta_2011 [RAR]

RMA - Matematika - Vybrané statě

Audio nahrávky: RMA-audio [mega.co.nz]

Sešit [Index] [Celý]

» [P01] … Historie, Zobrazení, Relace {reflexe, symetrie, tranzitivita, ekvivalence}
» [P02] … Grupoid, postfix. zápis, Grupa, Izomorf., Homomorf., Kongruence, Metrický prostor, konverg. posl., Zúplnění
» [P04] … Kontrakce / Expanze, Banachova věta, Vektorový Prostor, báze VP, Příklad
» [P06] … Izomorfismus VP, Automorf, skládání AM, Vlastní vektor matice, Vlastní číslo vektoru, nalezení vl. č., rezonance, Unitární prostor, zobrazení, norma vektoru, úhel, Ortogon. / Ortonorm. báze
» [P07] … Přirozená metrika UP, Hilbertův prostor, Prostor L2, Ortonormální báze prostoru L2, Fourierova báze, Příklad
» [P08] … Sinová báze, Cosinová báze, Příklad, Prostor l2, Prostor L2(G), Operátory a funkcionály, Prostor HA

Příprava na zápich

» Teoretické otázky [PDF] ~ Lukáš Vražina

RPM - Počítačové metody mechaniky v dynamice

Audio nahrávky: RPM-audio [mega.co.nz]

» Vlastní čísla – škrabopis cv1 [PDF] ~ Houfek

» Fragmenty mechanického kmitání [RAR → 2x PDF] ~ Houfek poskytl skripta

» Slavík, J., Stejskal, J., Zeman, V. – Základy dynamiky strojů [PDF] ~ Houfek poskytl skripta

» Stud. opora – Experimentální stanovení koeficientů proporcionálního tlumení [PDF]

» Stud. opora – Odvození maximální amplitudy při tlumeném kmitání [DOCX]

Cvičení (snad, lehký zmatek)

» 2013-10-15 – 04 – Proporciální tlumení – odezva (nejspíš…) + Simulink [.M] [.MDL]

» 2013-10-22 – 05 – Impuls + Simulink [.M] [.MDL]

» 2013-10-29 – 06 – Soustava s více stupni volnosti, Fourier + Simulink [.M] [.MDL] [.MAT – data]

» 2013-11-05 – 07 – Kyvadlo + Simulink [.M] [.MDL]

Nezařazené

» PodélnáTyč – Skript ukládající nějaké data ze sinusovek [.M]

RS1 - CAD systémy I

Audio nahrávky: RS1-audio [mega.co.nz]

» GOM Inspect – je třeba jednoduchá free registrace [Download]

» Motorbike – návod [PDF]

» Motorbike – 3D Data [STEP]

» Motorbike – 3D Data [STL]

» VacuumPipe – návod [PDF]

» VacuumPipe – 3D Data [CAD]

» VacuumPipe – 3D Data [SCAN]

» VacuumPipe – video [AVI]

RSZ - Základy zpracování signálů

Audio nahrávky: RSZ-audio [mega.co.nz]

■ doc. Ing. Jiří Krejsa, PhD. [webové stránky]

Povinné úlohy

» PDF [RAR]
» Aliasing [RAR]
» Dithering [RAR]
» Dekompozice [RAR]
» Konvoluce [RAR]
» DFT [RAR] [RAR]
» Projekt [RAR]

Různé příspěvky

» Hustota pravděpodobnosti [Matlab] [.asv] [WAV]

» Konvoluce [Matlab] [test Matlab] ~ Jakub Valenda

» Nefungující DFT ze 6. cvičení, avšak kousky zajímavého kódu [RAR]

» Test konvoluce – 2 výsledné grafy – postup [.M]

» PDF – nejspíše fungující, Krejsa ukázal postup – postup [.M] [.M-funkce]

» Animace Sinusovky s vytvořením videa [.M]

» Konvoluce – neznámý zdroj [.M]

» Medián – funkce výpočtu mediánu dle zadaného vektoru dat [.M-funkce]

» Průměr – funkce výpočetu průměru dle zadaného vektoru dat [.M-funkce]

N E Z A Ř A Z E N É

» Janíček – FOLMODEL [DOC] ~ Michal Havlásek

 

2. Semestr

RME - Vybrané matematické metody v mechanice ~ Kotoul

Přednes / Cvika: prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc.
Audio nahrávky: RME-audio [mega.co.nz] 

Společná DropBox složka: ZDE

Testy:

» 1. Test [07.04.2014]
Variace a pár dalších. Bude probráno 31.03.2014 na cvičení.

RNU - Nelineární úlohy mechaniky v MKP ~ Petruška

Přednes / Cvika: prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc.
Audio nahrávky: RNU-audio [mega.co.nz] 

Společná DropBox složka: ZDE

Úkoly:

» 1) Ansys – Model relaxace/creepového chování – limit [konec semestru]
Model creepového chování – Kelvinův model, který bude mít:

$a_1 = 0,1 \ \ t=150s \ \ E=1 000 MPa \ \ \mu=0,25$

» 2) Ansys – Model rámu se zatížením – limit [28.03.2014]
Popsání postupu, graf výsledků, zjištění, při jakém q dojde k elastické deformaci a plastickému kolapsu + VVÚ

RZT - Základy teorie spolehlivosti ~ Návrat

Přednes / Cvika: Ing. Tomáš Návrat, Ph.D.
Audio nahrávky: RZT-audio [mega.co.nz] 

Společná DropBox složka: ZDE

Úkoly:

» Popis programu
AntHill (jVerner + tSvojanovský)

RDF - Deformace a porušování materiálu ~ Dlouhý

Přednes / Cvika: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
Audio nahrávky: RDF-audio [mega.co.nz] 

Společná DropBox složka: ZDE

Úkoly:

» Tahová zkouška – limit [02.04.2014]
Vypracovat 3 úkoly – potřebné materiály jsou v DropBoxu
– tahovka 2014.doc (zadání a návod)
– surova data.xls (k 1. příkladu)
– No5.xls (k 2. příkladu)

RZI - Základy technické diagnostiky ~ Houfek

Přednes / Cvika: Ing. Lubomír Houfek, Ph.D.
Audio nahrávky: RZI-audio [mega.co.nz] 

 

RS2 - Základy CAD II ~ Paloušek + Koutný

Přednes: doc. Ing. David Paloušek, Ph.D.
Cvika: Ing. Daniel Koutný, Ph.D.
Audio nahrávky: RS2-audio [mega.co.nz] 

Úkoly:

» Model v Catii
Tachikoma

 

3. Semestr

RK0 - Konstitutivní vztahy materiálu ve výpočtovém modelování ~ Burša

Zakončení: kl || Vyučující: [p, cv] … Burša

Audio nahrávky: RK0-audio [mega.co.nz]

» Průběh zkoušky: v klidu~~

Otázky – termín2:
1) Jaké znáte definice tenzoru napětí při velkých deformacích? (8)
2) Co je to polární dekompozice tenzoru deformačního gradientu? (9)
3) Co jsou to energeticky konjugované tenzory? Uveďte příklad (14)
4) Uveďte příklad konstitutivního modelu hyperelastického materiálu a vysvětlete význam veličin. (15)
5) Čím se model Arruda-Boyce principiálně liší od fenomenologických polynomických konstitutivních modelů? (19)
6) Co je označováno termínem „pure shear“ (čistý smyk)? (22)
7) Převeďte dané složky tenzoru druhého řádu na jednoindexovou notaci. $ \sigma_x, \sigma_y, \sigma_z, \sigma_{xy}, \sigma_{xz}, \sigma_{yz} $ (26)
8) Co je to entropická elasticita, jaká je její základní energetická veličina, kdy se uplatňuje? (29)
9) Co je to komplexní modul pružnosti? (41)
10) Určete faktor triaxiality napětí pro zadanaou napjatost. $ \sigma_1=100 MPa, \sigma_2=200 MPa, \sigma_3=300 MPa $ (47)

Otázky – termín3:
1) Jaká je základní struktura funkcí popisujících měrnou energii napjatosti hyperelastických materiálů, jaké materimatické funkce se nejčastěji používají? (5)
2) Jaké znáte definice tenzoru deformace (nejen přetvoření) při velkých deformacích? (8)
3) Co jsou to energeticky konjugované tenzory? Uveďte příklad. (14)
4) Jaký typ modelu použijte pro popis zadané tahové křivky materiálu? (18)
5) Uveďte mechanické zkoušky ekvivalentní zadaných typům zkoušet pro hyperelastický nestlačitelný materiál. (23)
6) Vyjádřete měrnou energii napjatosti lineárně elastického materiálu pomocí napětí. (28)
7) Jaké další (pseudoinvarianty deformačního tenzoru se používají pro popis anizotropního hyperelastického materiálu (oproti izotropnímu), uveďte definici a fyzikální význam aspoň jednoho z nich. (31)
8) Napište maticový tvar tenzoru napětí pro ideální kapalinu podle konvencí mechaniky těles. (37)
9) Nakreslete příklad diskrétního a spojitého spektra relaxačních funkcí, popište osy. (42)
10) Určete faktor triaxiality napětí pro zadanou napjatost. $\sigma_{I}=100 MPa, \sigma_{II}=150 MPa, \sigma_{III}=50 MPa$ (47)

» Příklad na výpočet [PDF] ~ Martin Sležanský

RMO - Mechanika kompozitů ~ Vrbka

Zakončení: zk, zá || Vyučující: [p] … Vrbka, [cv] … Majer

» K udělení zápočtu je nutné vypracovat a odevzdat semestrální práci. Ta se skládá (už pár let) z vypracování makra pro řešení ortotropního materiálu s naklopenými směry vláken. Zadání i vypracování naleznete v podkladech níže.
Bylo mi spolužáky řečeno (nechodil jsem na hodiny), že za ním stačí zajít pouze s makrem a nemusí se vypracovávat práce. Takže to jen tak pro představu.

Na ústní jsem pak komentoval makro – popsal, že jsem udělal ortotropní materiál, poté vytvořil KeyPointy, spojil je, otočil SS o 11°, nameshoval, ukotvil, zatížil a poté zjistil výsledky.
Ptal se průběžně/pak cca na:

• Co jsem vlastně dělal tím, že jsem naklopil ten SS? — smykovou zkoušku
• Proč se dělá zkouška tahem a ne smyková zkouška — protože se dělá tak, že se to rozřízne na čtvrtku, předepíší se podmínky stejných posuvů na říznuté hranice, ale nemůže se předepsat $M_z=0$, takže se to musí řešit ukotveným bodem vedle kraje a … je to prostě nanic.
• Jak vypadá smyková zkouška — nakreslit kosý čtverec, nakreslit tam po lajnách síly
• Jak vypadá zadaná smyková zkouška v Ansysu — jak už bylo řečeno navrchu s rozříznutím, pak OP, síly po lajnách $\tau$…
• Jak v ansysu přepnu SS z hlavního na ten naklopený — příkaz RSYS, 11
• Co nám ukazují ty šipky z posledního obrázku v makru — hlavní směry přetvoření (x, y)
• V jakém rozpětí se pohybuje Poissonova konstanta $\mu$? — normálně v rozpětí (0 – 0.5), avšak KM mají i záporné / větší jak 0.5
• Je možné, aby byly hodnoty $\mu$ záporné, nebo přelezly číslo 0.5? — ano, od toho tu jsou kompozitní materiály
• Platí zákon zachování objemu i pro KM? — ne, existují KM (kompozitní mat.), které když člověk roztáhne v $x$, tak se roztáhnout v $y$

Poté se tedy rozhodl mi zápočet dát a halleluyah. Jsem rád, že se nezeptal na to, jak zjistím napětí, při kterém se to přetrhne / bezpečnost. V tom mám bordel. Kdokoli by toto chtěl doplnit, pisněte mi 😉

» Průběh zkoušky:

Vejdete do učebny, sednete si -ooopravdu daleko od sebe-, Vrbka diktuje otázku, rovnou odpovídáte. Dává na to dost času, není ho nouze, klidně i počká. Po odevzdání si vzal 4 lidi naráz a 35 minut se čekalo, pak za 4 (40 minut), dásledovali další (opět 30-40 minut) a nakonec poslední. Je to víceméně náhodně, pokud tam člověk není, vezme dalšího.

Je to -robot-. Souhlasí jen s tím, co jste tam napsali, žádná dodatečná vysvětlení neplatí. Nezáleží na pořadí, všechny hodnotí indiferentně. Neuvěřitelně si pochutnává a shazuje body za to, když nemáte odvození, když to tam máte nelogicky napsané, špatné věci na osách, mírně se lišící grafy od učebnice, špatné indexy se kolikrát rovnají 0b… Dbá na naprosté detaily, blbosti, nezáleží mu na „pochopení látky“, ale ideálně přesné definici nejlépe slovíčko od slovíčka tak, jak je to v učebnici.

2. pokus na zkoušce. Lepší jak minule. Z 11 bodů na 13… Pech na otázky, které jsem zrovna neuměl. Opět známkuje – všechno odvoďte, alespoň vzorec (hodnocení/2), chybí slůvko v definici: -bod, přidaná blbost do jinak správné odpovědi: 0 nebo mínusové body, špatně pojmenované osy: -body, špatné indexy: -body, atd… Doprdele s touhle zkouškou, jak se to má člověk naučit…

» Podkladyzadání zkoušek (zkombinované roky 2013-2014)

Zadání semestrální práce (z let 2013 – 2014)
• Vypracovaná semestrální práce: Zpráva (.docx) + Makro (.txt – uložte, nezobrazujte)
• Zkouškové otázky (kombinované z let 2013 – 2014)

RMS - Mezní stavy a spolehlivost ~ Florian

Zakončení: zk, zá || Vyučující: [p, cv] … Florian

» K udělení zápočtu je nutné odevzdat 3 protokoly. 2 z nich jsou skupinové, jeden individuální. V roce 2014 se jednalo o K-Faktor napětí a Q-Parametr. Třetí si už nevzpomínám. Na poslední hodině se mu to odevzdalo a všichni dostali v klidu zápich.

» Průběh zkoušky:

Přišli jsme do učebny, rozesadili jsme se, Florian nám zadal 5 otázek, ty jsme si napsali a začali zpracovávat na papír. Ti „lepší“ to měli napsané za 45 minut a měli popsané 3 strany A4 (já :-D), ti „horší“ nad tím seděli skoro 2 hodiny a měli 9 stran A4…
Po uplynutí doby jsme se seřadili a po jednom chodili k Florianovi.
Ten to opravoval velmi v pohodě a klidu, mohli jsme tam komentovat věci, co nám tam chyběli, či částečně opravit nebo vysvětlit, jak jsme to mysleli. Všichni se shodli na tom, že to bylo pohodové.

» Podkladyzadání zkoušky 2014

RSO - Stochastická mechanika ~ Lošák

Zakončení: zk, zá || Vyučující: [p, cv] … Lošák

» Přednášky a cvičení zajímavá, dobře srozumitelná, mnohdy i zábavná. Jednalo se tam po většinou o náhodné jevy, veškteré přednášky nám dával na stažení vždy cca 2 dny před hodinou na vytisknutí, ať si nemusíme dělat poznámky.

» K udělení zápočtu je nutné odevzdat semestrální práci na nějaké zvolené téma. Dal nám pár na výběr, nebo jsme si mohli vybrat. Já jsem v té době dělal zrovna kurz Pythonu přes edx.org, tak jsem představil projekt náhodného automatického čištění robotickým vysavačem.

» Podklady – prezentace semestrální práce (.pptx)

TRK - Tenkostěnné konstrukce ~ Petruška

Zakončení: zk, zá || Vyučující: [p, cv] … Petruška

» Hodiny odučil pouze a jen Petruška. Skoro vždy nejprve něco odpřednášel (témata – tenkostěnné konstrukce, skořepiny, nosníky, vlastní kmity, poté buckling, konec) a následovně se udělal na toto téma příklad v Ansysu.

» K udělení zápočtu je nutné odevzdat ve skupině práci a odprezentovat ji. V roce 2014 to byla jakási polička a měli jsme jí navrhnout tak, aby vydržela a vážila co nejméně.
Průběh tohoto navrhování se dělal a kontroloval v Ansysu.

Po prezentaci pak všichni dostali zápich.

Na poslední hodině nám říkal, že se bude zkouška skládat z 10 otázek – spíše jak jsme pochopili látku, spojitosti, kreslení, žádné odvozování a vzorečky. (Na zkoušce pak vzorečky byly).

» Průběh zkoušky:

Otevřou se dveře, každej si sedne ob-místo do lavic. 1 skupina. Nachystají se prázdné papíry, jinak nic na lavici.
Petruška pak říká otázku po otázce, nechá vždy -dostatek- času na zodpovězení, dohromady skončí u čísla 10. List se odevzdá a čeká se 1 den na výsledek. Kdo chce vidět opravenou písemku, může si za ním přijít.

» Podkladyzadání zkoušky 2014

RAE - Alternativní zdroje energie v mechatronice ~ Hadaš

Zakončení: kl || Vyučující: [p, cv] … Hadaš

Co po nás chtěli?

1) Referát na nějaké vybrané téma. Měl jsem „Zajímavé látky“

2) Vypracovat semestrální práci, která se týkala zpracování elektřiny z vibrující podložky.

» Předmět vyučoval prof. Hadaš, velmi schovívavý člověk, který jen potřeboval vidět, že na to opravdu nekašlete. Předmět byl z větší části hlavně mechatronický.

0PPR - Průmyslový projekt (M-IMB, M-MET) ~ Fuis

Zakončení: kl || Vyučující: [konzultace] … Fuis

»

»

 

4. Semestr

RPS - Rotorové soustavy ~ Lošák

Zakončení: kl || Vyučující: [p, cv] … Lošák

» Ve cvičení: Zadáno pár úkolů, jejich vypracování zabere vždy jen chvilku / pár hodin

1) Udělat amplitudo-frekvenční analýzu rotující hřídele s danými parametry uchyceného v ložizcích pro 3 různé prvky: beam, plane, shell.
[ 1. úloha (Workbench projekt ]

»

RD8 - Seminář k diplomové práci ~ Janíček

Zakončení: zá || Vyučující: [p, cv] … XXX

»

»

RIT - Interakce těles s tekutinou ~ Pochylý

Zakončení: kl || Vyučující: [p, cv] … XXX

»

»

RBM - Biomechanika III ~ Burša

Zakončení: kl || Vyučující: [p, cv] … XXX

» Cvičení:

1) S paní XXX, ušní bioložkou, jsme diskutovali na téma srdce, oběhová soustava a další. Prakticky pouze z biologického hlediska. [ Zápisky – 1. hod ]

»

RDP - Diplomový projekt (M-IMB) ~ ---

Zakončení: zá || Vyučující: [ – ] … —

»

»

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *